Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.
Čime se bavimo

Čime se bavimo

 •  Bolesti zavisnosti: 
  - problem droga i alkohola
  - kockanje
  - Psihijatrijski problemi vezani za korišćenje interneta, video-igara
 • Poremećaji ponašanja i emocionalni problemi u adolescenciji
 • Problemi koji se odnose na brak i porodicu
 • Depresija i drugi poremećaji raspoloženja
 • Strah, panika, fobije
 • Psihoze
 • Psihodijagnostika

 Kako to radimo?

 - Integrativni pristup
 - Timska procena
 - Optimalni farmakoterapijski model
 - Optimalni psihoterapijski program
 - Fazni karakter
 - Individualizacija tretmana

Uz saradnju i poštovanje klijenta, pravi se specifičan – individualni terapijski program, koji predstavlja optimalnu integraciju farmakoterapijske podrške i adekvatnog psihoterapijskog modaliteta.

Farmakoterapijske metode:

 • Detoksikacija simptomatskom terapijom
 • Detoksikacija buprenorfinom

Programi detoksikacije:

 • STANDARDNA DETOKSIKACIJA 

  - kontinuirani simptomatski tretman tegoba tokom apstinencijalnog sindroma

  - tretman traje od 5 do 10 dana

Programi održavanja apstinencije:

 • Oralni preparat Naltrexona
 • Depo preparati Naltrexona
 • Buprenorfin

Psihoterapijski modaliteti:

 • Individualni tretmani
 • Grupna psihoterapija
 • Savetodavni rad sa porodicom/saradnicima
 • Kognitivno-bihevioralni pristup
 • Kognitivno restrukturiranje
 • Program prevencije recidiva
 • Učenje coping mehanizama
 • Sistemske promene
 • Asertivni trening
 • Specifični programi za mlade pod rizikom

 

Podeli na društvenim mrežama